top of page
FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.jpg
MU 012x50

Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R”

Okres realizacji projektu: 1.09.2019 - 31.03.2021

Opis projektu: Przedmiot projektu dotyczy wdrożenia innowacyjnej technologii wytwarzania hybrydowych wkładów do odpływów liniowych oraz produkcji tych odpływów z zastosowaniem technologii nakładania warstwy nanocząsteczek srebra w celu uzyskania właściwości bakteriobójczych i grzybobójczych.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost pozycji konkurencyjnej i podniesienie poziomu innowacyjności firmy Vogi Bartłomiej Bąk, poprzez wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii wytwarzania hybrydowych wkładów do odpływów liniowych z zastosowaniem technologii nakładania warstwy nanocząsteczek srebra w celu uzyskania właściwości bakteriobójczych i grzybobójczych, będącej bezpośrednim rezultatem prac B+R firmy w postaci zgłoszenia patentowego.

Planowane efekty:

  • Wzrost prestiżu firmy,

  • Podniesienie możliwości kreowania innowacyjności firmy Vogi ,

  • Zwiększenie działalności eksportowej,

  • Pozyskanie nowych klientów,

  • Powstanie nowych miejsc pracy (3 nowo zatrudnione osoby).

Wartość projektu: 7 256 000,00

Wkład Funduszy Europejskich: 5 079 200,00

Projekt „Wdrożenie wyników prac B+R” (umowa o dofinansowanie nr POIR. POIR.03.02.02-00-1743/19-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

KONTAKT

MU 1 x 1

KONTAKT

KONTAKT

Świlcza 147c

36 - 072 Świlcza

tel: + 48 519 142 650

e - mail: vogi@vogi.pl

logo vogi.png
Facebook.png
Instagram.png
youtube ikona.png
youtube napis.png
bottom of page